Danmarks Breve

BREV TIL: Joacim Sigismund Ditlev Knuth FRA: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn (1870-08-25)

Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Grev Knuth, Chargé d’affaires i
Stockholm
.
Kjøbenhavn, 25. August 1870.

Har Sverige modtaget en Indbydelse fra England til at tiltræde en Neutralitetsligue og hvad har det svaret? Spørg Rochussen om det Samme for Hollands Vedkommende. Svar snarest muligt.

Rosenørn-Lehn.

Koncept med P. Vedels Haand til Chiffertelegram, indleveret i København 25. August 1870 KL 6. 15.