Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Joachim Sigismund Ditlev Knuth (1870-08-26)

Grev Knuth, Legationssekretær i Stockholm, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Stockholm, 26. August 1870.

Sverig har modtaget Forslaget gjennem Hochschild 2 ). Før Svar gives, maa den norske Regjering høres, hvilket vil medtage en Ugestid. Tiltrædelsen antages uundgaaelig.

Knuth.

Chiffertelegram, indleveret i Stockholm 26. August 1870 KL 7.20 Form., modtaget s. D.