Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Carl Ernst Johan Bülow (1870-09-21)

General Bülow, Gesandt i London, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
London, 21. September 1870.

Deres Excellence!

... Herr Hansen, som i længere Tid har opholdt sig i Paris og der blev Medarbeider af »Moniteur Universel« er ved Begyndelsen af Krigen bleven sendt hertil for at søge Forbindelse med og Indflydelse paa den engelske Presse, og med stor Activitet er dette tildeels lykket ham. Han er i stadig Forbindelse med » Comte Chaudordy«, Directeur i Udenrigsministeriet i Paris, hvis fulde Tillid han synes at nyde. Hertugen af Grammont, som seer ham meget ofte, ligesom ogsaa M. Thiers, da han var her, sagde mig forleden: »Oh! j’aime beaucoup M. Hansen, il est un homme très intelligent, actif, et ce, qui est rare, il est désintéressé; il veut vivre modestement, mais il n’est point de ces sangsues, qu’on rencontre si souvent, qui se laissent payer de petits services à poids d’or; aussi je suis heureux d’avoir encore eu le temps pendant mon court ministère de lui faire donner la croix.« —

Hrr. Hansen har for flere Dage siden assisteret ved at befordre en anden hemmelig Agent fra Paris til det preussiske Hovedquarteer, ved at forskaffe ham Leidebrev fra Berlin til Grev Bismarck, hos hvem han skulde indlede den directe Forbindelse med Hrr. Jules Favre og navnlig erfare fra første Kilde de preussiske Fredsbetingelser. Denne Agent er, ifølge hertil over Brüssel modtaget Telegram, ankommet til Meaux, sandsynligviis forinden Hrr. Jules Favre selv. — ...

J. Bülow.

Depeche Nr. 62, modtaget 26. September 1870.