Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1870-09-21)

Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 21. September 1870.

Kjære Vedel!

Da jeg paa Grund af en stærk Tandpine og deraf følgende Conference med min Tandlæge idag, har opsat min Afreise til imorgen vilde det glæde mig overordentligt om De vilde besøge mig paa Deres Indmarsch i Formiddag til Udenrigs- ministeriet, da der ere enkelte Punkter navnlig det af Dem sidst berørte som jeg nok kunde ønske grundig og paa forskjellig Maade at uddebattere, saa at, hvis Tilfældet muligviis skulde tilbyde sig, der da ikke tabtes nogensomhelst Tid men at man havde lagt Alt saa vel tilrette som mueligt og som gjørligt forinden.

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.