Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Jacob Brønnum Scavenius Estrup (1870-10-01)

Godsejer J. B. S. Estrup til Justitsminister A. F. Krieger.
Skaføgaard, 1. October 1870.

. . . Jeg kan ikke undlade at benytte denne Leilighed til særligt til Dem at udtale min Glæde over den moderate Politik som Regjeringen har fulgt udadtil under den sidste Tids voldsomme Omvæltninger.

J. B. S. Estrup.

Kriegers Privatarkiv. R. A.