Danmarks Breve

BREV TIL: Theodor August Jes Regenburg FRA: Andreas Frederik Krieger (1870-10-30)

Justitsminister A. F. Krieger til Stiftamtmand Th. A. J. Regenburg.
30. October 1870.

Kjære Regenburg!

. . . Endnu gaaer Alt tilsyneladende roligt og stille paa Rigsdagen, men det varer næppe længe. Det politiske Udvalg er næsviist og faaer i disse Dage adskillige tilbagevisende Svar. Det vil da vise sig, om de kunne udføre de gode Hensigter mod os, som de umiskjendeligt nære. . . .

Fr. Krieger.

Regenburgs Paategning: Sv. 29. Novbr. — Regenburgs Privatarkiv. R. A.