Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1870-11-12)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 12. November 1870.

Kjære Vedel,

. . . Jeg kan ikke idag skrive Meget i Svar paa hvad De med- deler mig; men jeg vil dog ikke tøve med at sige, at efter min Mening burde B[ülow] stoppes eller ledes paa rette Vei jo før jo heller. Tingen selv er, ogsaa i mine Øine, bedre end Intet; men den er dog kun en pis aller, og naar jeg ønsker to Ting, en meer og en anden mindre, saa gaaer jeg ikke hen til den som jeg anseer forpligtet til at give mig Noget, og giver ham Anviisning saavel paa den Ting som han lettere kan give mig, men som jeg mindst ønsker, som paa den Ting, han mindre let kan give mig men som jeg meest ønsker. Sagen er ogsaa i den sidste Tid kommen mig for Øre her, men ikke fra nogen bestemmende Side. Efter Personerne at dømme er den kommen hertil fra Hjørnet af Bredgade og St. Anna Plads, og det er, saaledes som jeg ogsaa forstaaer Dem, netop paa dette Hjørne at den er bleven undfanget. 2 ) Jeg skal senere udtale mig nærmere. . . .

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.