Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1870-12-09)

Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel.
Boller, 9. December 1870.

Kjære Vedel! . . . Foruden den Glæde jeg som altid vilde have følt ved at see Dem, havde jeg ogsaa ønsket at fortælle Dem at jeg havde besøgt Heydebrand forleden, der meente at Parises Overgivelse ikke vilde lade 14 Dage vente paa sig, men at hermed var Krigen ikke endt; han forudsaae tilsyne- ladende en Vintercampagne; men hvad der interesserede mig meest, det var at han meente at der meget let kunde ud- vikle sig noget Almindeligt ud af den russiske Sag, thi ihvor- vel Englænderne vare særlig fredelskende, saa var man dog vant til fra russisk Side at faae saadanne Overraskelser som gjorde hver fredelig Udjevning umulig; hvorvidt han ønskede et sligt Resultat eller ei lod han ikke formode, og jeg gav mig selvfølgelig Udseende af at være en absolut Elsker af Krigens Localisering af Hensyn til Letheden i at kunne hævde Neu- traliteten, dog i den sikkre Overbeviisning at han ikke fæstede Lid til mine Ord. . . .

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.