Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1870-12-30)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 30. December 1870.

Kjære Vedel,

Jeg har Intet at tilføie til min Beretning af idag, men jeg vil dog ikke undlade at sende Dem et Par Ord forat lade Dem vide at det er B. Bülow som har nævnt for mig de af mig omtalte tvende alternative Combinationer angaaende Storhertugen af Oldenborg og Hertugen af Augustenborg. Det skeete ganske samtaleviis og han kunde, som sagt, ikke bekræfte Sagen, men jeg skal selvfølgelig være opmærksom derpaa. . . .

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer. — En her udeladt Efterskrift er dateret 3. Januar 1871.