Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1871-01-15)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 15. Januar 1871.

Kjære Vedel,

. . . [Protokollen af i856, hvori et Punkt om Kapere]. Forresten vil De maaskee erindre at Grev Bernstorff i 1864 paa Londoner Conferencen ogsaa truede med at Preussen vilde søge sig løst fra Protoc. af 56 paa Grund af vor Blocade. . . . 2)

s. 3 [Gedalia vil træde i direkte Forbindelse med de herværende franske Delegerede til Krigsfangernes Understøttelse, hvad Quaade er vel tilfreds med].

G. Quaade

P. Vedets Privatpapirer.