Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Christian Frederik Falbe (1871-03-08)

Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Wien, 8. Marts 1871.

Forsøg til Tripelalliance skal være gjort af Rismark, antaget af Rusland og ifærd med at antages her paa Basis af Fredens Opretholdelse. Skal jeg gjøre Forsøg paa Artikel Fems Udførelse hos Beust? Svar haster.

Falbe.

Chiffertelegram, indleveret i Wien 8. Marts 1871 Kl. 6 Efterm.