Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1871-03-14)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 14. Marts 1871.

Kjære Vedel,

Jeg sender Dem idag to Avisartikler 3) . . . . Jeg har ingen Anledning funden til at foretage Videre med Hensyn til Artiklen fra Nordslesvig, da jeg ikke vilde faae andet Svar end at Avisen /:Nord. Allgem. Zeit. :/ ikke er officiel, hvilket jeg maatte vide i Forveien, og altsaa kunde faae Skin af at have interpelleret i denne Sag alene i den Hensigt at sondere med Hensyn til Art. V. Men dette mener jeg ikke vi skulle gjøre. Ville vi foretage Noget med Hensyn til Art. V og finde vi at Tiden er kommen dertil, saa maae vi efter min Mening ikke længer sondere, men vi maae ligefrem spørge hvad man har isinde. . . .

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.