Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1871-03-23)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 23. Marts 1871.

Kjære Vedel.

. . . Jeg glemte at bemærke, med Hensyn til vore Blade, navnlig Bogen af K. Vissing, 1) at jeg ikke er saa ganske fri for en Mistanke om at der finder lidt Seelenverkoperie Sted hos os ved franske Bestræbelser. Jeg sigter ikke til Kjøb for Penge, skjønt det jo gerne kan være at hiin Bog er oversat og udbredt for franske Penge. Men jeg sigter til franske Høfligheder, Opmærksomheder og Condescendentser — Noget hvormed man hos os kan opnaa særdeles Meget, og som jeg heller ikke paa nogen Maade vilde fortænke en Franskmand i at udøve. . . .

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.