Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1871-03-25)

Direktør P. Vedel til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
25. Marts 1871.

Kjære Excellence.

Der er intet væsentligt passeret i Deres Fraværelse. Af mindre Ting skal jeg foreløbig kun nævne følgende: s. 24 1. Termansen har været hos mig og Resultatet af vor Samtale var at han frafaldt sin Interpellation. 1)

2. Der har været en Anmodning fra Krüger om at tilstaae en 100 Rbd. eller 200 til en Secretær for ham under hans Ophold i Berlin. Derom forbeholder jeg mig at tale nærmere med Dem. 2) . . .

P. Vedel

Oreby.