Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1871-04-16)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 16. April 1871.

Kjære Vedel, . . .Jeg antager, at den megen Tale om Tripelalliancen nu er forstummet, saa at det jeg siger herom egentlig er overflødigt, og den Ypsilantiske Udtalelse om Nordslesvig betyder, saaledes som jeg har antydet. 2) heller ikke stort. . . .

Jeg har nylig seet Kafka. Om Nordslesvig kunde han Intet sige mig. Han havde spurgt Wagener, sagde han, men denne havde Intet vidst. Men hvad Molzen angik, sagde han mig, at han endnu var i Frankrig i sin Politivirksomhed. . . .

G.Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.

3