Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Christian Frederik Falbe (1871-05-07)

Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Fortrolig.
Wien, 7. Mai 1871.

Herr Baron,

Da jeg for nogle Dage siden havde en Samtale med Rigskantsleren, spurgte han mig atter, uden nogen Foranledning fra min Side, hvorledes det stod til med den nordslesvigske Sag„ og om den russiske Regjering havde gjort nogen Demarche i Berlin i Faveur af samme. Jeg svarede, at min Regjering intet havde meddelt mig herom, og at Herr Novikow, da jeg sidst havde talt med ham, heller ikke havde havt noget at meddele mig i saa Henseende. . . .

C. Falbe.

Depeche Nr. 19.