Danmarks Breve

BREV TIL: Dagmar FRA: Christian 9. (1871-05-16)

Christian IX til Maria Feodorowna.
Kjøbenhavn, 16. Maj 1871.

Min egen elskede Minny!

. . . Til Kaiseren har jeg ogsaa skrevet 1) og benyttet denne Leilighed for at opfordre ham til at bidrage Sit til at den Slesvigske Sag nu dog omsider maatte afgjøres med Tydskland og os med nogenlunde Billighed??

Din troeste
Papa.

Russiske Statsarkiver, Moskva.