Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn (1871-07-03)

Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 3. Juli 1871.

Kjære Directeur!

. . . De vil ogsaa have erfaret at Forsøget med vor »Anklopfen« i Berlin aldeles mislykkedes, idet Bismark ikke har villet modtage Q. og at der ikke er sporet den allerringeste s. 48 Virkning i vor Interesse af de to Keiseres Sammenkomst i Berlin. At Q. tilligemed sin Kone forlod Theatret ved den store Gallaforestilling for at undgaae at see et for Danmark ydmygende Tableau 1) fandt jeg i sin Orden; men heldigere havde det jo været, dersom han var bleven, da vedkommende Nr. i Forestillingen, saavelsom et østerrigsk, man mener for Gablenz’ Skyld, paa allerh. Befaling gik ud. . . .

O. D. Rosenørn-Lehn.

P. Vedels Privatpapirer.