Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1871-10-05)

Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel.
Frijsenborg, 5. October 1871.

Kjære Vedel!

. . .Jeg troer at det Hele meget godt kan være tjent med at jeg gjelder for Krigsparti, thi det vil bidrage til at styrke den nuværende Regjerings Combination. — Det skulde være underligt om Tscherning ikke meget sikkert skulde vide fra de allerpaalideligste Kilder, at jeg ikke har havt den allerringeste Ahnelse om den Politik som R[aasløff] og Tietgen drev i Paris, thi jeg har aldeles bestemte Data for at Tscherning til den Tid ikke var saa fredselskende men betragtede mig som en Blyklump. 1)

C. E. Frijs

P. Vedets Privatpapirer.