Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1871-11-02)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
[Kjøbenhavn,] 2. November 1871.

Kjære Kammerherre.

Dersom De hændelsesvis skulde høre at jeg var bleven forvirret i Hovedet, saa skal De ikke lede om Grunden thi saa er den sikkert at søge i den slesvigske Værnepligtssag. Hver Dag voxer den mere og snart er de 12 Timer af Dagen ikke tilstrækkelige til at giennemlæse de utallige Andragender der strømme ind, skrive til Indenrigs- Justits- og Krigsministerium, sætte Dahlstrøm ind i Sagen, tale med Fallesen, og saa tale med Slesvigerne etc. etc. . . . 3)

P. Vedel

Quaades Papirer. U. A.