Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1871-12-06)

Lensgreve C. E. Frijs til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Kjøbenhavn, 6. December 1871.

Idet jeg herved tilbagesender Brevet 1) med hjertelig Tak for Laanet, kan jeg ikke tilbageholde Ønsket om, at der maatte komme noget for os og Slesvigerne Gavnligt ud af bemeldte Statsministers Snakkesalighed; hvorvel Erfaringen ikke synes at tale for en snarlig Opfyldelse af vort Ønske, maa man dog gjøre Alt for at opretholde Modet hos sig selv og hos Andre, og det er glædeligt at Slesvigerne ikke tabe Modet

C. E. Frijs.

Oreby.