Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1872-02-07)

Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøhenhavn, 7. Februar 1872.

Kjære Vedel! Hvis De vilde gjøre mig den Fornøjelse at spise til Middag hos mig næstkommende Tirsdag den 13de Kl. 6, vilde De herved glæde mig meget; det er ængsteligt i hvilken Grad det danske Udenrigsministerium bliver belæmret med politiske Agenter, thi knap er jeg kommet hjem, førend en Ny, jeg antager Hrr Tietgen indfinder sig i Berlin; jeg haaber at der er ligesaalidt Røg ved den sidste som ved den første Brand.

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.