Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: George Joachim Quaade (1872-03-29)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Berlin, 29. Marts 1872.

. . . Deres Excellence vil have seet, at den herværende Presse saa at sige aldeles ikke har beskjæftiget sig med det i meget æret Depesche af 2den d. M. Nr. 4 1) omhandlede Spørgsmaal om Danmarks Neutralisation. Jeg kan hertil føie, at dette Spørgsmaal slet ikke er bleven berørt for mig fra preussisk eller tydsk Side, og at de enkelte af mine Colleger, som have omtalt det for mig, aldrig have gjort det for Alvor.

Quaade.

Depeche Nr. 9, modtaget 2. April 1872.