Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Jens Julius Hansen (1872-08-16)

Jules Hansen [til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn eller til Direktør i Udenrigsministeriet P. Vedel].
Paris, 16 août 1872.

En meget god Ven af Danmark (C.), som er istand til at være vel underrettet, siger mig i dette Øieblik Følgende:

»De kan skrive til Deres Venner i Kjøbenhavn, at De fra sikker Kilde har erfaret, at Fyrst Bismarck ønsker at faae en Ende paa Spørgsmaalet om Nordslesvig, for at sikkre sig de to Thronarvingers (den russiske og engelske) Bevaagenhed. Han er af dette Hensyn endog tilbøielig til at gjøre s. 131 væsentlige Indrømmelser i Grændsespørgsmaalet. Kaiser Wilhelm strider endnu imod, men Personer i hans Omgivelser bearbeide ham i den senere Tid stærkt for at bevæge ham til Eftergivenhed.« —

H.

Deres Telegram modtaget. 1)

Oreby. — Uden Angivelse af Adressaten.