Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Jens Julius Hansen (1872-09-08)

Jules Hansen til Direktør P. Vedel.
Paris, 8. September 1872.

Jeg modtager i Øieblikket følgende overraskende Meddelelse fra en Correspondent i Wien; jeg er i Øieblikket ikke istand til at controllere den, men ønskede meget at vide Noget derom paa en eller anden Maade:

»Je puis vous af firmer que la question du Slesvig sera traitée directement entre le Czar et l’Empereur Guillaume pendant Fentrevue de Berlin et cela avec le consentement méme de l’Autriche. La question sera réglée de souverain à souverain, en dehors des ministres, d’aprés un protocole signé le 29 aout.« — s. 139 Jeg kan kun sige, at dette staaer i Modstrid med Alt hvad man veed her paa competente Steder. — Det sociale Spørgsmaal 1) kommer formodentlig ikke paa Dagsordenen i Berlin. — Keiseren af Østerrig er bleven bedre modtagen end Czaren af Publikum i Berlin. —

Man antager at et Fredsmanifest af de 3 Keisere vil blive ledsaget af en Concession til Frankrig fra Tydsklands Side.

Uunderskrevet Til Villads Greisen (sml. Nr. 1034). Jules Hansens Haand. — Oreby. — Dette Brev er omtalt i Kriegers Dagbøger V, S. 248 f. under 9. September 1872.