Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1872-09-23)

Lensgreve C. E. Frijs til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Frijsenborg, 23. September 1872.

Kjære Baron! Der findes intet Brev fra Quaade i min private Brevsamling fra Aaret 1869 bærende Datum af 1ste Mai, s. 142 hvorimod eet af 17de Mai til Marienbad, som er det første efter et af 23de April sendt til Dresden; heller ikke findes noget Brev af 3die April men derimod af 2den og 5te April hvilke hermed følge til behagelig Eftersyn. 1)

Endvidere sender jeg herved Spidsmusens Bog 2) tilbage, der rigtig beseet ikke er til saa stor Forherligelse for ham selv som han indbilder sig; det er utvivlsomt ikke alene bekjendt for Grev Bismarck men for de Fleste af det preussiske Udenrigsministerium, at Spidsmusen har været brugt som fransk Spion og jeg bilder mig ind atdette ikke kan være nogen Anbefaling for at bruge ham som dansk Tillidsmand vis à vis preussiske Statsmænd. . . .

Jeg beder Dem ved Leilighed at sende mig de omtalte Breve tilbage. ...

C.E. frijs

Oreby.