Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1872-10-09)

Lensgreve C. E. Frijs til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Stockholm, 9. October 1872.

Kjære Baron Rosenørn!

. . . Det lader til som om den afdøde Konges Bortgang 3) har fremkaldt en almindelig Landesorg; endnu synes den Nuværende ikke at have forstaaet at fængsle Folks Hjerter, og jeg tvivler om, at han vil være istand hertil, men derfor kan han blive en yderst god Regent, og bemærkede udtrykkeligen at være af det samme venskabelige Sindelag imod Danmark som hans hedengangne Broder, dog troer jeg uden at foregribe Fremtiden at kunne sige at han altid væsentligst vil lade sig lede af Fornuftens Bydende, saaledes som dette stiller sig for ham, mere end af Hjertets Følelser og naar noget s. 143 Andet har været Tilfældet med Broderen, saa har dette dog ikke kunnet levendegjøre sig eller bryde igjennem i Ministerraadet og blive til Gavn for dem som han følte for. . . .

C. E. Frijs.

Oreby.