Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Jens Julius Hansen (1872-12-26)

Jules Hansen til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
P[aris], 26. December [1872].

Jeg erfarer fra authentisk Kilde Følgende:

Billes og Edgar Bauers Bog har opvakt en stærk Vrede i Berlin, hvor man tillige er i høi Grad misfornøiet med den danske Presses Holdning »den eneste i Europa, som bestandig taler om en ny forestaaende europæisk Krig.« 1)

Bismarck og Moltke ere meget misfornøiede med de projekterede Befæstninger om Kjøbenhavn.

Alle disse Symptomer ere tagne ad acta og man er i Berlin i det Hele for Tiden »de bien mauvaise humeur« mod Danmark.

H.

Oreby.