Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1873-01-09)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
[Kjøbenhavn,] 9. Januar 1873.

Kjære Kammerherre.

. . . Bauers Bog behager mig meget lidet som praktisk Indlæg til vor Fordeel — en anden Sag er at den er udmærket piquant skrevet og langt overtræffer hvad jeg troede ham istand til. Ved at haane »den tydske Tanke« og ydmyge Tydskerne og ved at gjøre det slesv. Spørgsmaal solidarisk med hele T.s nuværende Skikkelse, troer jeg at han irriterer Alle, vinder Ingen og ikke gavner os det Mindste. 1) Dertil kommer at det lader til at Bauer nyder et saa daarligt Omdømme i T. at Duncker 2) i Berlin nylig har skrevet til Dr. Brandes her, som han godt kjender, at han der har en vis s. 156 Interesse for os beklager at Bille har præsenteret sig Arm i Arm for det tydske Publikum med et saa daarligt Subject. Naa, det kan være for at svække Realiteten at man fremhæver Personen, men der kan ogsaa være noget sandt deri. ...

P. Vedel.

Quaades Papirer. U. A.