Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1873-02-07)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
[Kjøbenhavn,] 7. Februar 1873.

Kjære Kammerherre.

Jeg har endnu kun talt lidet med Heydebrand efter hans Hjemkomst,... men jeg skal nok berigtige enhver mulig Vildfarelse mHt. Deres Forhold til Archivsagen. Det er virkelig Synd at beskylde Dem eller mig for at ønske at trække den kjedelige Sag i Langdrag, men med Kielerprofessorerne paa den ene Side og Wegener paa den anden er det svært at komme til et Resultat. Troer De at H. slet ikke har talt med B. om Andet end Archivsag? Nu har jeg kjendt ham i saa mange Aar og troer at jeg har nogen Erfaring til hans Væsen — og der forekommer mig at være Noget i hans Opførsel efter hans Tilbagekomst der ligesom lader mig formode at der er Noget der kaster en Skygge mellem ham og os. Hans Gemytlighed forekommer mig at være afløst af en vis Stivhed, som jeg tidligere har bemærket, naar han enten var stødt over s. 174 Noget eller han vidste noget for os Ubehageligt. Det Hele kan jo forresten være en Indbildning hos mig, saa meget mere som jeg — som sagt — kun har seet ham lidet endnu. Tiden vil vel snart vise hvorvidt jeg har havt Ret. . . .

P Vedel

Quaades Papirer. U. A.