Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: George Joachim Quaade (1873-02-27)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Berlin, 27. Februar 1873.

Deres Excellence vil vistnok, og det med Grund, have fundet, at det i længere Tid ikke har været synderlig bevendt med politiske Beretninger herfra. Imidlertid er dette jo ikke nyt, da det, som bekjendt, intetsteds er saa vanskeligt som her at erholde Stof til paalidelige politiske Meddelelser. . . .

Om det nordslesvigske Spørgsmaal høres, saaledes som Deres Excellence vil have forudset, Intet. Det Eneste jeg i denne Henseende kan meddele, er at Geh. Leg. Bucher, da jeg nylig i et Selskab spurgte ham om vi ikke snart atter skulde til at forhandle derom, svarede: »Wenn wir eine neue Regierung bekommen.« Meningen var klarligen den, at under den nuværende Konge af Preussen var Intet at gjøre.

G. Quaade

Oreby.