Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1873-03-31)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 31. Marts 1873.

. . . Dommen over Socialisterne vil virke godt her, jeg haaber ogsaa især hos os. 2) ...

G. Quaade

P. Vedels Privatpapirer.