Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1873-07-23)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
[Kjøbenhavn,] 23. Juli 1873.

. . . Deres Bemærkning om Bismarcks Ord til K. synes at antyde at De tænker Dem en anden Hensigt dermed end den, som jeg var standset ved, nemlig at sige Noget til K. der uden at engagere til Nogetsomhelst heller ikke var denne altfor ubehageligt og kunde ophidse ham til at bralle op i Salen. 1) Men naar De om kort Tid kommer hertil vil jeg udførligen kunne høre Deres Mening derom og om meget Andet.

P. Vedel.

Quaades Papirer. U. A.