Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn (1873-08-17)

Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 17. August 1873.

Kjære Directeur!

Jeg vil blot i Forbindelse med at sende Dem tvende Telegrammer . . . kortelig meddele Dem, at Kronprindsen idag reiser til Malmø med Slesvig, for at complimentere den tydske Kronprinds, hvoraf maaskee et Besøg her endnu kunde følge. 1)

O. D. Rosenørn-Lehn.

P. Vedels Privatpapirer.