Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: George Joachim Quaade (1873-09-24)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Berlin, 24. September 1873.

Deres Excellence vil muligen have fundet det besynderligt, at jeg ikke har ladet høre personligt fra mig siden min Hjemkomst til Berlin for 3 Uger siden. Men Sagen er at jeg Intet har havt at skrive. . . .

Den for alle ikke-Tydske, og vel egentlig ogsaa for os, der, skjønt vi ikke ere Tydske, dog ere vante til Saameget, — underlige Ting at B. Bülow bliver Statssecretair efter Thile og Balan, ansees for, og jeg kan ogsaa betegne den som, aldeles afgjort. 1) Han er for Tiden ikke i Berlin, men ventes at indtræffe her med det Allerførste og da vil hans Udnævnelse blive officiel. Man er i det Hele meget tilfreds dermed; og det kan heller ikke feile, at Forholdene til ham ville blive meget behagelige for Alle der faae med ham at bestille.

G. Quaade.

Oreby.