Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: George Joachim Quaade (1873-10-03)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Berlin, 3. Oktober 1873.

. . . Det vil vistnok interessere Deres Excellence at høre, at Kronprindsen af Preussen, i en Samtale hvormed han beærede mig ved en Festforestilling som gaves i forrige Uge i Operahuset til Ære for Kongen af Italien, udtalte sig med en s. 202 ganske særdeles Tilfredshed om sit i August Maaned d. A. aflagte Besøg i Danmark. Han sagde, at han havde havt den største Glæde af at gjøre den kongelige Families nærmere Bekjendtskab, og at han var i høi Grad erkjendtlig for den gode Modtagelse han havde fundet, ligesom Landet og dets skjønne Natur havde tiltalt ham overordentlig meget. . . .

G. Quaade

Depeche Nr. 26, modtaget 7. Oktober 1873.