Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1873-10-06)

Direktør P. Vedel til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Mandag Aften [6. Oktober 1873].

Kjære Excellence.

Jeg synes at der Intet kan indvendes imod at Kongen modtager i Audients en slesvigsk Deputation der kommer hertil i Anledning af en Fortid, som Ingen vil benægte. Men det følger s. 203 af sig selv at Kongen maa være forsikkret forinden at Deputationen Intet siger ved Audientsen der kan sætte Ham i en ubehagelig Stilling, og dernæst at Kongen selv er meget varsom.

P. Vedel.

Oreby.