Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1873-10-23)

Direktør P. Vedel til [Udenrigsminister, Baron Rosenørn Lehn].
Torsdag Aften [23. Oktober 1873].

Kjære Excellence.

Iaften erfarer jeg ved en Billet fra Grev Holstein at De efter Telegram ventes hertil imorgen. Mit Brev til Dem fra idag vil altsaa vente paa Dem i Hotel Royal, Quaades officielle Rapport 1) vil De have modtaget fra Conseilspræsidenten efter hvad han skriver mig, og hoslagt sender jeg Quaades Privatbrev 2) , som De formodentlig behøver.

Oreby.

P. Vedel.