Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: George Joachim Quaade (1873-10-24)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Berlin, 24. Oktober 1873.

For Øieblikket er Art. 5 ikke indenfor Mulighedens Grændser.

G. Quaade.

Chiffertelegram, indleveret i Berlin 24. Oktober 1873 Kl. 6.38. — Afskrift. Oreby.