Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn (1873-11-21)

Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Direktør P. Vedel.
Orebygaard, 21. November 1873.

Kjære Directeur!

Jeg takker Dem meget for Deres Brev af 19de. . . . Det har jo vistnok været den Depeche fra Falbe, som Liebe nu har bragt, til hvilken Kronprindsen har sigtet i sin Samtale med mig paa Fredensborg. Jeg kan ikke andet end være meget glad ved at De har holdt den tilbage til jeg kommer og afæsket Quade hans Yttringer derover, saaledes at jeg maaskee vil kunne forelægge eller referere begge Dele i Conferencen paa Mandag; jeg er iøvrigt ganske enig med Dem i at den hele Historie vist næppe har saa meget at sige, og at man maa tage paa den med stor Varsomhed. . . .

O. D. Rosenørn-Lehn.

P. Vedels Privatpapirer.