Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1874-04-23)

Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 23. April 1874.

Kjære Vedel! . . . For Øieblikket ere de politiske Forhold i vort Indre endmere brouillerede end til dagligdags men jeg haaber at Slutningen af Ugen maa bringe lidt Bedring, idet Ivren eller Galskaben hos det »Forenede« begynder at sætte sig.

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.