Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1874-06-24)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
[Vichy,] 24. Juni 1874.

Kjære Kammerherre.

... A propos altsaa Estrup har erklæret sig fallit, saa Moltke-Br., nu er Touren til Haffner og hvis han afslaaer, hvad jeg er vis paa at han gjør, da Holstein igjen. Men hvorfra faaer han Colleger?

P. Vedel

Jeg skal hilse Dem ret meget fra Baron O. Plessen, med hvem jeg har tilbragt et Par Dage her. —

Quaades Papirer. U. A.