Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1874-08-09)

Lensgreve C. E. Frijs til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Kjøbenhavn, 9. August 1874.

Idet jeg herved er saa fri at tilbagesende Brochuren 1) med hjertelig Tak for Laan, kan jeg ikke tilbageholde den Bemærkning, at jeg finder det et meget løst Arbeide, indeholdende Paaberaabelser af facta, der enten slet ikke have fundet Sted saaledes, ei heller paa den Tid som angivet; forsaavidtsom Manden troer om sig selv at være en upartisk Referent af Historien, da tvivler jeg om at han vil kunne bibringe Andre den Tro. —

Min varme Lykønskning til at det maa lykkes Dem at afværge den chinesiske Mission, baade fordi der ikke er nogen Grund til særlig at frembære en Humbug, der dog vil ligge alfor klart for Dagen til at den er istand til at fange nogen Chineser, og fordi det forekommer mig at være uanstændigt al fremdrive denne Sag under et Ministerium, hvor en enkelt Minister er Telegraphentrepriserens lønnede Medstyrer. 2)

C. E. Frijs.

Oreby.