Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Emil Gyldenkrone (1874-10-20)

E. Gyldenkrone, Legationssekretær i St. Petersborg, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
St. Petersborg, 20/8 Oktober 1874.

Kjære Hr Baron!

. . . Med den slesvigske Sag har den herværende Presse —som jeg har tilladt mig at indberette officielt — beskjæftiget sig ikke saa lidet. 1) Men da jeg ikke havde nogen Communication fra Deres Excellence, har jeg saavidt som muligt søgt at undgaae at berøre Sagen her, uagtet jeg fik Forespørgsler fra mange Sider, dog ikke fra Geheimeraad Westmann, der sjeldent indlader sig paa politiske Spørgsmaal i Samtaler med mig, og jeg troer med Alle andre. Mit stadige Svar har været: Jeg veed Intet, men efter Aviserne troer jeg det eller det. . . .

E. Gyldenkrone.

Oreby.