Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: David Dessau (1875-01-26)

Bureauchef David Dessau til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Rigsdagens Bureau, Kjøbenhavn, 26. Januar 1875.

Jeg tillader mig herved at meddele Deres Excellence, at der af det forenede Venstres Bestyrelse i Dag er indbragt følgende Forslag til Beslutning:

Folketinget beslutter at nedsætte et Udvalg, bestaaende af samtlige Thingets Medlemmer, til at tilveiebringe Oplysninger angaaende Regjeringens Holdning og Virksomhed i de senere Aar med Hensyn til Danmarks Forhold til Udlandet. 1)

D. Dessau.

Oreby.