Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: George Joachim Quaade (1875-02-04)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Berlin, 4. Februar 1875.

Kjære Excellence,

. . . Ved en Hoffest for et Par Dage siden erkyndigede Kaiserinden af Tydskland sig med megen Interesse om hele den danske Kongefamilie, og efterat hun havde gjentaget hvormeget det havde glædet hende at gjøre Kongens og Dronningens Bekjendtskab, samt overhovedet udtalt sig med stor Sympathi om Deres Majestæter, paalagde hun mig udtrykkeligt, at indberette derom. . . .

G. Quaade.

Oreby.