Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1875-04-06)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
[Kjøbenhavn,] 6. April [1875].

Kjære Kammerherre.

Jeg har længe skullet skrive til Dem.... Men Arbeidet voxer stadigt her i Ministeriet og jeg har næsten ingensomhelst Tid til min Disposition uagtet jeg aldrig mere gaaer i noget Selskab. Der har vi nu Raasløffs Mission, 1) . . . og en Uendelighed af løbende Sager, og saa endelig vil Ministeriet nu have at vi skulle give en Fremstilling af Alt hvad der her er foregaaet i de sidste 5 Aar, altsaa Aabenraa Commission, 2) Lodssag, 3) Udvisningssag, og den hele politiske Udvikling mHt. det slesv. Spørgsmaal osv. osv. . . .

P. Vedel.

Quaades Papirer. U. A.