Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Jens Andersen Hansen (1875-04-12)

J. A. Hansen, Formand for Udvalget angaaende Forslag til Beslutning af Folketinget, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Kjøbenhavn, [12.] April 1875.

Jeg iler med, i Anledning af Deres Excellences behagelige Skrivelse af Dags Dato, at oplyse at Udvalgets Flertals Forslag slutter sig til den høiagtede Ministers Udtalelse i Udvalget om, at ville give de ønskede Meddelelser i et særligt Udvalg af Thinget. Det er nemlig Forslagsstillernes bestemte Hensigt at foranledige, at det store Udvalg begynder med at nedsætte et særligt Underudvalg af 15 Medlemmer som kan modtage Deres Excellences Meddelelser. Jeg nærer det tillidsfulde Haab at Deres Excellence heri vil see et Bevis for, at der om dette Spørgsmaal er fuld Enighed mellem Regjeringen og Udvalget.

J. A. Hansen.

Formand for Udvalget angaaende Forslag til Beslutning af Folkethinget.

Oreby. — Dagsangivelse mangler.