Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1875-05-19)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
[Kjøbeixhavn,] 19. Mai 1875.

Kjære Kammerherre.

. . . Om Ministercrisen veed Ingen endnu noget. Foreløbig tænker jeg at Klein skal forsøge paa at danne Ministerium naar Tiden dertil kommer og i saa Fald troer jeg at han beder Baron Rosenørn om at vedblive.

P. Vedel.

Quaades Papirer. U. A.