Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1875-05-27)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
[Kjøbenhavn,] Torsdag 27. Maj [1875].

Kjære Kammerherre.

Jeg vil kun med disse faae Linier sige Dem at Besøget her er gaaet godt. 1) Det er vel muligt at man er kommen hertil med Tanken om at gjøre temmelig Meget i Berlin navnlig ogsaa med Hensyn til os, men jeg troer at man reiser herfra med beskednere Forsætter. Hvad der vil blive sagt, vil efter hvad jeg har al mulig Grund til at haabe være ganske i Overensstemmelse med hvad De har billiget i Deres sidste Brev, idet jeg dog naturligvis ikke kan indestaae for Nuancen og Accenten.

P. Vedel.

Quaades Papirer. U. A. — Sml. Nr. 1212.